LT
Neteisėti migrantai Lietuvoje
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
You need to upgrade your Flash Player
Trečiųjų šalių piliečiai, kurie privalėjo išvykti dėl neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje, 2015 m. (pagal pilietybę)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 500
 
Atsisiųsti
Detalūs duomenys
Šaltinis: Migracijos departamentas

Kaip ir visos Europos Sąjungos šalys, Lietuva neišvengia nelegalios migracijos. Didžiajai daliai nelegalių migrantų Lietuva yra tranzito valstybė bandant pasiekti Vakarų Europos ar Skandinavijos šalis. Bandoma neteisėtai kirsti valstybės sieną (organizuotai ar savarankiškai), siekiama gauti vizą apgaulės būdu (pateikiant melagingus duomenis apie vykimo tikslą), pasinaudoti klastotais dokumentais.

Oficialaus skaičiaus, kiek šalyje gali būti neteisėtų migrantų, nėra. Duomenys yra renkami apie atvejus, kuomet buvo identifikuota, kad asmuo pažeidė teisėto buvimo Lietuvoje tvarką. 2015 m. tokių identifikuotų atvejų buvo apie 1,9 tūkst. Neteisėti migrantai privalo išvykti iš Lietuvos, o jei to nepadaro patys, yra išsiunčiami priverstinai. 2015 m. buvo priimta beveik 1,5 tūkst. sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių grąžinimo, o 444 asmenys buvo išsiųsti priverstinai.

Atnaujinta 2016-06-17

Kas yra neteisėtai Lietuvoje esantis užsienietis?

Tai užsienietis, kuris:
Neteisėtai atvyko į Lietuvą, t. y. atvyko ne per pasienio kontrolės punktą, atvyko, nors jam yra uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką arba į Šengeno informacinę sistemą yra įtrauktas įspėjimas dėl jo neįsileidimo, arba atvyko be galiojančio kelionės dokumento ir atitinkamo dokumento, suteikiančio teisę atvykti, arba
Neteisėtai yra/gyvena Lietuvoje, t. y. atvyko teisėtai, tačiau išbuvo daugiau negu leistina – viršijo buvimo be vizos ar vizoje nurodytą terminą, neturi galiojančio kelionės dokumento arba gyvena be leidimo gyventi.

Kas yra užsieniečio grąžinimas?

Grąžinimas į užsienio valstybę – procedūra, kai užsienietis prievolę išvykti iš Lietuvos Respublikos įvykdo savanoriškai arba iš jos išsiunčiamas į valstybę, kuri nėra Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė.

Kas yra išsiuntimas?

Išsiuntimas – priverstinis užsieniečio išvežimas ar išvesdinimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos teisės aktų nustatyta tvarka.