LT
Kontaktai
Europos Migracijos tinklui Lietuvoje atstovauja:

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras
Jakšto g. 12, 4 aukštas
LT – 01105, Vilnius
Telefonas +370 5 262 4897
Faksas +370 5 261 1326
El. paštas emn@iom.lt