LT
Kas imigruoja į Lietuvą?
Grįžę (reemigravę) Lietuvos Respublikos piliečiai ir imigravę užsieniečiai (metiniai duomenys)
Užsieniečiai
LR piliečiai
Atsisiųsti
Detalūs duomenys
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
 

Nors imigracija paprastai siejama su užsieniečių atvykimu į šalį, Lietuvoje didžiąją dalį imigrantų sudaro iš užsienio grįžtantys Lietuvos piliečiai. 2015 m. jie sudarė net 83 proc. visų atvykstančiųjų. Ženkliai išaugęs grįžtančiųjų skaičius aiškinamas tuo, kad 2009 m. įvedus privalomojo sveikatos draudimo prievolę, daugiau žmonių deklaruoja tiek savo atvykimą, tiek ir išvykimą. Yra ženklų, kad grįžtančiųjų skaičiaus augimą lemia ir po truputį atsigaunanti ekonomika. Vis dėlto, 2015 m. pastebimas nežymus grįžtamosios imigracijos sumažėjimas.

Užsieniečių į Lietuvą atvyksta nedaug: 2015 m. į Lietuvą atvyko 3,7 tūkst. užsieniečių – iš jų beveik 800 ES piliečių ir apie 2,9 tūkst. ne ES šalių piliečių. Dauguma ES piliečių į Lietuvą atvyko iš Latvijos, Vokietijos ir Lenkijos, o daugiausia trečiųjų šalių piliečių – iš Ukrainos, Rusijos Federacijos ir Baltarusijos.

Atnaujinta 2016-04-08

Kas yra imigracija?

Imigracija – atvykimas į šalį, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėn.