LT
Kiek pinigų persiunčia emigrantai?
Privačių asmenų piniginės perlaidos (mln. EUR)
Atsisiųsti
Detalūs duomenys
Šaltinis: Lietuvos bankas
 

2015 m. privačių asmenų piniginės perlaidos į Lietuvą sudarė beveik 1237,62 mln. eurų ir prilygo 3,32 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Lyginant su 2014 m., privačių asmenų perlaidos sumažėjo 11,6 proc. Nors privačių asmenų atsiųstos piniginės perlaidos paprastai išleidžiamos vartojimui (prekėms įsigyti, būstui išlaikyti), krizės laikotarpiu jos gerokai sušvelnino ekonominio nuosmukio padarinius – kompensavo dėl „apkarpytų“ atlyginimų ar darbo praradimo sumažėjusias Lietuvos gyventojų pajamas. Tačiau ilgainiui, jeigu neinvestuojamos į verslo plėtrą ar inovacijas, piniginės perlaidos gali sukelti priklausomybę nuo užsienio šalyse gaunamų pajamų ir paskatinti infliacijos didėjimą.

Pastaba: Iš pateiktų privačių asmenų perlaidų išskirti būtent emigrantų siunčiamus pinigus yra neįmanoma. Čia nurodomas bendras perlaidų dydis.

Atnaujinta 2016-06-17