LT
Emigrantų amžius
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Emigrantai, deklaravę išvykimą, ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai pagal amžiaus grupes, 2015 m.
Emigrantai
Gyventojai
Atsisiųsti
Detalūs duomenys
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
 

Dėl emigracijos Lietuva praranda daug jaunų darbingo amžiaus gyventojų. Beveik 73 proc. emigrantų yra 15 - 44 metų. Tarp Lietuvos gyventojų tokio amžiaus žmonės sudaro tik 38,7 proc. visų gyventojų. Ilgainiui emigracijos nulemtas jaunų žmonių skaičiaus mažėjimas (ypač kai imigracijos ar grįžtamosios migracijos srautai nėra dideli, o gimstamumas mažėja), sukelia rimtas demografines problemas – pradeda trūkti darbo jėgos, vis mažesnis dirbančiųjų skaičius turi išlaikyti didėjantį nedirbančiųjų skaičių. Atvirkštinė tendencija matoma lyginant vyresnio amžiaus emigrantų ir Lietuvos gyventojų skaičių. Tik apie 1,4 proc. emigrantų sudaro 65 m. ir vyresni asmenys, nors tokio amžiaus Lietuvos gyventojų – 18,7 proc.

Atnaujinta 2016-06-15