LT
Kiek užsieniečių dirba Lietuvoje?
* Pateikiama informacija tiek apie užsieniečius, atvykusius keliems mėnesiams, tiek ilgesniam laikui, todėl skaičiai yra didesni nei skiltyje „Kuo užsieniečiai užsiima Lietuvoje“ (čia duomenys pateikiami tik apie ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui atvykusius užsieniečius).
Trečiųjų šalių piliečiams išduotų leidimų dirbti skaičius (metiniai duomenys)*
Leidimų dirbti skaičius
Atsisiųsti
Detalūs duomenys
Šaltinis: Lietuvos darbo birža
 

Užsieniečių, kurie atvysta į Lietuvą darbo tikslais, skaičius sparčiai augo ekonominio kilimo metu (2005 - 2008 m.), o krizės metu (2009 - 2010 m.) drastiškai mažėjo. Atsigaunant ekonomikai vėl ima trūkti darbuotojų. Didžiausia problema yra neatitikimas tarp pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje. Didžiąją bedarbių dalį sudaro negalintys konkuruoti darbo rinkoje, ilgalaikiai bedarbiai ir jaunimas, neturintis darbdaviams reikiamo profesinio pasirengimo ar darbo įgūdžių. Todėl 2015 m. išduotų leidimų dirbti skaičius ir toliau didėjo lyginant su dviem paskutiniais metais. Lietuvos darbo birža per 2015 m. išdavė 6,9 tūkst. leidimų dirbti trečiųjų šalių piliečiams. Ypač didelis tolimųjų reisų vairuotojų poreikis. Trečiųjų šalių piliečiai gali būti įdarbinami tik tuose sektoriuose, kuriuose trūksta darbuotojų iš Lietuvos ir ES. Šiuo metu, Lietuvos darbo biržos duomenimis, Lietuvoje labiausiai trūksta tolimųjų reisų vairuotojų, laivų korpusų surinkėjų, suvirintojų, virėjų, siuvėjų.

2015 m. daugėjo užsieniečių, atvykstančių į šalį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, gauta beveik 300 tokių prašymų. Kvalifikuoti specialistai Lietuvoje dažniausiai dirba informacinių technologijų srities, pedagoginį darbą arba vadovauja įmonėms ar jų padaliniams. 2016 m. birželio 1 d. Lietuvoje gyveno 344 užsieniečiai, turintys mėlynąją kortelę (leidimas teisėtai apsigyventi ir dirbti aukštos kvalifikacijos darbą), daugiausia iš Ukrainos (103), Rusijos (91), Baltarusijos (89) ir JAV (28).

.

Atnaujinta 2016-06-17

Kas yra leidimas dirbti?

Leidimas dirbti – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę dirbti Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.
Užsieniečiai, išskyrus ES šalių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos piliečius, ketinantys dirbti Lietuvoje, paprastai turi gauti leidimą dirbti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką. Dėl leidimo dirbti turi kreiptis darbdavys.