LT
Migracijos svyravimai per metus
Imigracija ir emigracija: mėnesinė statistinė informacija
Emigrantai
Imigrantai
Atsisiųsti
Detalūs duomenys
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas