LT
Migracija: 10 metų apžvalga
* Tikėtina, kad emigrantų skaičiaus neproporcingam augimui 2010 m. ir 2011 m. įtakos turėjo įstatymu nustatyta prievolė nuolatiniams šalies gyventojams mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, todėl savo išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybę deklaravo ir ankstesniais metais išvykę migrantai.
Imigracija ir emigracija
Imigracija
Emigracija
Atsisiųsti
Detalūs duomenys
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
 

Lietuva – emigracijos valstybė. Šalies emigracijos rodikliai tūkstančiui gyventojų yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje. Per nepriklausomybės metus iš šalies išvyko beveik 870 tūkst. asmenų arba trečdalis Lietuvos gyventojų. Nors emigracija pati savaime nėra neigiamas reiškinys, tačiau Lietuvos atveju dideli emigracijos mastai kelia šaliai nemažai iššūkių: kinta šalies demografinė struktūra (visuomenė sensta), ima trūkti darbo jėgos, nuteka protai. Individo lygmenyje galima įžvelgti tiek teigiamų, tiek ir neigiamų emigracijos pasekmių. Emigrantai uždirba daugiau, tačiau ne visada išnaudoja savo potencialą, įgyja naujos patirties, tačiau gyvena toli nuo namų, svetimoje aplinkoje.

2015 m. emigracijos mastai vėl išaugo, o imigracija šiek tiek sumažėjo: 2015 m. išvyko 44,5 tūkst. asmenų, t.y. beveik 8 tūkst. daugiau nei 2014 m., o atvyko 22,1 tūkst. asmenų, t.y. 2 tūkst. mažiau nei 2014. 2015 m. iš Lietuvos išvyko 2 kartus daugiau žmonių nei atvyko.

Atnaujinta 2016-04-04


Kas yra emigracija?

Emigracija – išvykimas į kitą valstybę, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėn.

Kas yra imigracija?

Imigracija– atvykimas į šalį, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėn.